Chi tiết sản phẩm

Tượng Địa Mẫu

Mã sản phẩm : S2
Giá bán : Liên hệ
Mô tả : Đức Phật Mẫu còn gọi là Cửu Thiên Huyền Nữ, Thiên Hậu, Tây Vương Mẫu theo thần thoại Trung Hoa, Thiên Mẫu, Cửu Trùng Thánh Mẫu hay Mẹ Sanh theo tín ngưỡng dân gian. Nay Đạo Cao Đài gọi là Đức Diêu Trì Phật Mẫu hay Kim Mẫu (gọi tắt của chữ Kim Bàn Phật Mẫu)
Sản phẩm khác
Mã SP: CD-031
Giá : Liên hệ
Mã SP: E-510
Giá : Liên hệ
Mã SP: B-250
Giá : Liên hệ
Mã SP: B-251
Giá : Liên hệ
Mã SP: E511
Giá : Liên hệ
Mã SP: B-254
Giá : Liên hệ
Mã SP: B-259
Giá : Liên hệ
Mã SP: 14-G87
Giá : Liên hệ
Zalo